Поздравление ИБ Коми НЦ УрО РАН с 55-летием от члена президиума РАН и УрО РАН, академика РАН В. А. Черешнева